Welkom bij Katie Thuiszorg!

Katie Thuiszorg is een jong en dynamische thuiszorgorganisatie die op persoonlijke en alternatieve wijze verzorging levert aan thuiswonenden met een zorgbehoefte. Dagelijks zetten wij gediplomeerde thuiszorgwerkers in om senioren te ontzorgen, ondersteunen of begeleiden bij de dagelijkse bezigheden.Heeft u na een operatie korte of langdurige zorg nodig in uw eigen vertrouwde omgeving?

Het is ons doel om uw welzijn te bevorderen met zelfredzaamheid als uitgangspunt. Bij Katie Thuiszorg wordt u op een actieve manier betrokken bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning.

Lees meer over verzorging door Katie Thuiszorg
Uw zorgvraag staat bij ons centraal. Dit betekent dat wij de benodigde zorg op een flexibele manier afstemmen op uw behoefte en daarbij zorg op maat bieden. Katie Thuiszorg stelt gezamenlijk met u een zorgplan op. Dit betekent dat u zoveel mogelijk contact heeft met dezelfde medewerkers. Zo ziet u regelmatig een vertrouwd gezicht tijdens de invulling van uw zorgbehoefte(s).Wij zorgen dat u vooruit kunt.

Wij leveren zorg op maat aan clienten met een zorgbehoefte. Ongeacht de leeftijd, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of geaardheid. Katie Thuiszorg biedt u kwalitatieve, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zodat u op verantwoorde manier en met een veilig gevoel thuis kunt blijven wonen.

Lees meer over de organisatie
Placeholder


Heeft u na een operatie korte of langdurige zorg nodig in uw eigen vertrouwde omgeving?