Over Katie Thuiszorg

Katie Thuiszorg biedt een uitkomst voor clienten met een zorgbehoefte. Mensen die ondanks het feit dat zij niet volledig in staat zijn zichzelf te verzorgen graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven. Katie Thuiszorg biedt huishoudelijke hulp, medische ondersteuning en persoonlijke verzorging of verpleging aan thuisblijvende clienten met een zorgbehoefte.Heeft u na een operatie korte of langdurige zorg nodig in uw eigen vertrouwde omgeving?

Het is ons missie om uw welzijn te bevorderen met zelfredzaamheid als uitgangspunt. Bij Katie Thuiszorg wordt u op een actieve manier betrokken bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning.

Onze Kernwaarden Doelbewust

Persoonsgericht

Kwaliteitsgericht

Zorgzaam

Over Katie Thuiszorg

Wij leveren zorg op maat aan clienten met een zorgbehoefte. Ongeacht de leeftijd, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of geaardheid. Katie Thuiszorg biedt u kwalitatieve, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zodat u op verantwoorde manier en met een veilig gevoel thuis kunt blijven wonen.Heeft u na een operatie korte of langdurige zorg nodig in uw eigen vertrouwde omgeving?